Skip to main content
Hem / Tillgänglighet

Tillgänglighet för sjalvklarhetsassistans.se

Självklarhets Assistans AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att den ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Detta dokumentet beskriver hur sjalvklarhetsassistans.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att vissa webbplatsen inte är helt tillgängliga, exempelvis för personer med synskador och blinda. Mer information om eventuella otillgängliga delar finns i avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt längre ner.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver komma åt innehåll på sjalvklarhetsassistans.se som inte är tillgänglig för dig men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du meddela oss via detta formulär.

Svarstiden för sådana här förfrågningar är normalt inom 3-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar alltid efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här, eller om du anser att vi inte fyller kraven, fyll i formuläret här så att vi blir uppmärksammade på att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet för offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa ikoner och bilder saknar lämplig bildtext och kan därför försvåra förståelsen för innehållet för användare med nedsatt eller utan synförmåga.
  • Vissa länkar saknar beskrivning av ändamålet och kan därför vara svåra att följa för personer med nedsatt eller utan synförmåga.
  • Vissa felmeddelanden i formulär är otillräckliga eller otydliga vilket gör att användaren kan ha svårt att bedöma hur de ska gå vidare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa ikoner och bilder saknar lämplig bildtext och kan därför försvåra förståelsen för innehållet för användare med nedsatt eller utan synförmåga.
  • Vissa länkar saknar beskrivning av ändamålet och kan därför vara svåra att följa för personer med nedsatt eller utan synförmåga.
  • Vissa felmeddelanden i formulär är otillräckliga eller otydliga vilket gör att användaren kan ha svårt att bedöma hur de ska gå vidare.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Vissa länkar saknar beskrivning av ändamålet och kan därför vara svåra att följa för personer med nedsatt eller utan synförmåga.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Vissa länkar saknar beskrivning av ändamålet och kan därför vara svåra att följa.
  • Vissa felmeddelanden i formulär är otillräckliga eller otydliga vilket gör att användaren kan ha svårt att bedöma hur de ska gå vidare.

Formulär

Tillgänglighetsdeklaration
Ange ditt för- och efternamn. Ej obligatoriskt.
Ange en e-post som vi kan nå dig på. Ej obligatoriskt.
Ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Ej obligatoriskt.
Beskriv ditt ärende, exempelvis brister du upplevt eller funktioner du saknar.