Skip to main content
Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Uppgifter vi lagrar

Namn, kontaktuppgifter, adress, kontouppgifter, personnummer.

Syfte med insamling av data

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du blir kund eller anställd av oss.
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål, för dig som är kund behöver vi dina personuppgifter för att kunna hämta eller lämna information till antingen kommunen eller Försäkringskassan. Vi sparar allt som tex fullmakt, avtal, godkännande mm. För dig som är anställd sparar vi alla avtal och tilläggsavtal samt Lex Sarah, tystnadsplikt. Vi sparar dessutom även dina kontouppgifter för löneutbetalningar

Ta del av den lagrade informationen

Kontakta oss och begär ut den lagrade informationen: info@sjalvklarhetsassistans.se

Så raderar eller rättar du information

Kontakta oss och begär borttagning av den lagrade informationen: info@sjalvklarhetsassistans.se

Begränsa användandet av din information eller återkalla ditt samtycke

Kontakta oss: info@sjalvklarhetsassistans.se

Period som dina uppgifter lagras

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver de för att uppfylla de ändamål och syften som datan samlades in för. Vi kan också komma att spara uppgifterna under den tid som krävs enligt tillämplig lag, exempelvis under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

Vi ser över vår hantering av personuppgifter regelbundet. Finns du inte längre kvar som kund hos oss kan vi komma att radera dina uppgifter.

Ansvarig för personuppgifter

info@sjalvklarhetsassistans.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Självklarhets Assistans AB